ఫోటో మొమెంట్: కృష్ణ గారు, ఇందిరమ్మ గారితో మంజుల ఘట్టమనేని |


సీనియర్ లెజెండరీ సూపర్ స్టార్ నటశేఖర కృష్ణ గారు మనల్ని మనల్ని అందరినీ విడిచి లోకాలకు లోకాలకు వెళ్ళిపోయి అప్పుడే వారం రోజులవుతోంది రోజులవుతోంది రోజులవుతోంది ఇక ఆయన మరణంతో తెలుగు చిత్రసీమ మొత్తం తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయింది మునిగిపోయింది మునిగిపోయింది మరోవైపు ఘట్టమనేని కుటుంబసభ్యులు, కృష్ణ గారు మహేష్ గారి అభిమానులతో అభిమానులతో పాటు తెలుగు ప్రేక్షకులు ప్రేక్షకులు శాతం ఆ విషాదాన్ని ఇంకా ఇంకా ఇంకా ఇంకా ఇంకా అయితే విషయం ఏమిటంటే, ఏమిటంటే నిన్న తల్లితండ్రులైన కృష్ణ కృష్ణ గారు, ఇందిరా దేవిగారి 60 వ పెళ్లి పెళ్లి రోజు వారిద్దరితో కలిసి కొన్నేళ్ల క్రితం దిగిన ఒక తన తన ఇన్స్టాగ్రమ్ అకౌంట్ లో కొద్దిసేపటి క్రితం పోస్ట్ చేసారు మంజుల ఘట్టమనేని ఘట్టమనేని

అలానే తమ తల్లితండ్రుల గురించి మంజుల గారు ఒక ఎమోషనల్ ఎమోషనల్ పోస్ట్ కూడా కూడా పెట్టారు పెట్టారు అమ్మ నాన్న ఇద్దరి మధ్య అనుబూధం ఎంంతపరఊరఊ ఒకరంటే మరొకరికి ఎంతో ప్రేమ, అభిమానం, ఆ విధంగా కొనసాగుతున్న కొనసాగుతున్న వారి ఇటీవల ఇటీవల అమ్మ మరణంతో నాన్న ఎంతో ఎంతో ఎంతో ఎంతో అనంతరం ఆయన కూడా ఆమె వద్దకే చేరుకున౰ుకున౰ు. వారు ఇద్దరూ ప్రస్తుతం అదే ప్రేమానుబంధంతో తప్పకుండా స్వర్గంలో ఉండి ఉంటారు ఉంటారు ఉంటారు అటువంటి మంచి మనసున్న వారికి బిడ్డగా జన్మించినందుకు ఎప్పుడూ గర్వంగా గర్వంగా సంతోషంగా చెప్పుకుంటాము చెప్పుకుంటాము అన్నారు అన్నారు అయితే వారి వంటి ఆలోచనలు, భావాలను కనీసం 10 శాతం అయినా మనం అనుసరించగలిగితే అదే వారికి మనం మనం మనస్ఫూర్తిగా నిజమైన బహుమతి అంటూ మంజుల గారు పెట్టిన ఎమోషనల్ పోస్ట్ పోస్ట్ పోస్ట్ కదిలిస్తోంది।

Supply hyperlink

Leave a Comment